فصل اول: سیستم زمین

کد آموزش: LN007

 

این متن، گزیده و برگرفته از فیلم آموزشی است. برای مشاهده جزئیات این آموزش، لطفا محصولات آمادگی آزمون نظام مهندسی را مشاهده کنید.

 

حفاظت سلكتيو در سيستم‌هاي توزيع بدين معني است كه به هنگام خطا نزديكترين وسيله حفاظتي به محل اتصالي، عمل كند. در صورت وقوع اتصال كوتاه، كليدهاي حفاظتي يا فيوزها بايد به گونه‌اي عمل كنند كه تنها بخش كوچكي از مدار بي‌برق شوند، يعني نزديكترين كليدها به محل اتصال كوتاهد عمل نمايد و در صورتي كه عمل نكند، كليدها يا فيوزهاي پشتيبان كه دورتر از نقطه اتصال كوتاه هستند عمل نمايند. در حفاظت سلكتيو موارد زير بايد رعايت شود.

ادامه مطلب

کتاب نظام مهندسی برق، دانلود کتاب های نظام مهندسی برق pdf، دانلود کتاب مبحث 13 نظام مهندسی برق، جزوه نظام مهندسي برق، جزوه نظام مهندسی برق pdf، دانلود منابع نظام مهندسی برق، دانلود سوالات نظام مهندسی برق 95

فصل اول: سیستم زمین

کد آموزش: LN006 

این متن، گزیده و برگرفته از فیلم آموزشی است. برای مشاهده جزئیات این آموزش، لطفا محصولات آمادگی آزمون نظام مهندسی را مشاهده کنید.

به هم متصل نمودن اجزای زیر که در سیستم TN می بایست همیشه مراعات گردد را همبندی اصلی یا اجباری گویند. همندی اصلی شامل تجهیزات زیر است: هادی PE یا PEN، نول N، لوله های اصلی فلزی آب، لوله های اصلی فلزی گاز (رایزر یا بالارونده)، لوله های فلزی قائم تاسیساتی و قسمت های اصلی فلزی ساختمان (اسکلت، آرماتور و ...).

ادامه مطلب


) كتابهاي نظام مهندسي برق، دانلود کتاب نظام مهندسی برق، کتاب آزمون نظام مهندسی برق، خرید کتاب نظام مهندسی برق، کتاب سوالات نظام مهندسی برق، دانلود مباحث نظام مهندسی برق، دانلود جزوات نظام مهندسی برق

فصل اول: سیستم زمین

کد آموزش: LN005 

این متن، گزیده و برگرفته از فیلم آموزشی است. برای مشاهده جزئیات این آموزش، لطفا محصولات آمادگی آزمون نظام مهندسی را مشاهده کنید.


در سیستم TN نول ترانسفورماتور باید زمین شود، این زمین با استفاده از یک چاه ارت ایجاد می شود، حتی اگر چاه ارت به صورت مناسب (نمک و زغال) ساخته شود باز دارای مقاومت اندکی خواهد بود. اخیرا موادی مانند بنتونیت و GIM  برای کاهش مقاومت چاه ارت نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این مقاومت هیچ گاه نباید از 2 اهم بزرگ تر باشد. در صورتی که مقدار مقاومت از 2 اهم تجاوز کند، می توان در نزدیکی تجهیزات نیز چاه ارت ایجاد کرد.

ادامه مطلبکتاب نظام مهندسی برق شایقی، کتاب نظام مهندسی برق ساختمان، کتاب نظام مهندسی برق فروغی، کتاب آزمون نظام مهندسی برق فروغی، کتابهای نظام مهندسی برق، دانلود کتاب نظام مهندسی برق، دانلود کتابهای نظام مهندسی برق